Ag clárú anois

MHfYVXuOIs é mórchuspóir An Ghaelacadaimh ná leas na Gaeilge agus an chultúir Ghaelaigh a chothú, a threisiú agus a chur chun cinn i nGaeltacht Chonamara agus Árann. Siad na bealaí a úsáidtear leis an aidhm sin a bhaint amach ná cothú agus teagasc an cheoil thraidisiúnta, na hamhránaíochta sean-nóis agus na ndamhsaí traidisiúnta i measc an aos óig.

Tá muid ag clárú le haghaidh an dara téarma den scoilbhliain 2016-2017 faoi láthair. Má theastaíonn a thuilleadh eolais uait, téigh go dtí an leathanach seo.

Advertisements